Menu Đóng

Các khía cạnh pháp lý của dự án SkyWay | Vladimir Maslov

z2241138535139 d9107bfa62fe11837b0b5e3c782f5195

z2241138535139 d9107bfa62fe11837b0b5e3c782f5195

Trên trang web và trên các trang mạng xã hội, chúng ta thường xuyên nhắc tới cụm từ «chiết khấu», «kế hoạch thực hiện dự án», «tập đoàn SkyWay» và nhiều khái niệm khác thường gặp trên các tài liệu pháp lý SWC. Để làm rõ về các thuật ngữ đó và sử dụng nó trong công việc, xin hãy xem video ghi hình webinar của ông Vladimir Maslov về các khía cạnh pháp lý của dự án SkyWay. Video có phụ đề tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Ba Lan, tiếng Đức và tiếng Pháp.

Trên webinar các bạn sẽ có thể biết đáp án cho các câu hỏi sau:

‒ Dự án SkyWay là gì?

‒ Kế hoạch thực hiện dự án để làm gì?

‒ Dự án được cấp vốn như thế nào?

‒ Chiết khấu liên quan tới các giai đoạn thực hiện dự án như thế nào?

‒ Sự vốn hóa đầu tư vào dự án SkyWay diễn ra như thế nào?

‒ Nhà đầu tư dự án có các triển vọng gì?

‒ Và nhiều điều khác.

Có thể xem video ghi hình webinar với trả lời các vấn đề pháp lý chính về dự án SkyWay theo link tới kênh YouTube của chúng tôi.

Đọc tài liệu chi tiết

Xin chào các bạn thân mến!

Các bạn hãy đánh dấu + vào chat để xác định mức độ nghe rõ của mình, nếu nghe không rõ, xin hãy mở thêm âm lượng trên máy tính.

Tôi vui mừng chào đón các bạn, tôi xin cảm ơn bộ phận hành chính hỗ trợ cho chúng ta có thể làm việc hôm nay trên webinar.

Họ sẽ gửi link cho các bạn khi cần thiết, còn các câu hỏi từ các bạn sẽ được họ chuyển cho tôi.

Chúng ta hãy cùng bắt đầu.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề cơ sở pháp lý trong việc thành lập vận tải đổi mới.

Trên màn hình hiện có 8 câu hỏi. Chúng ta sẽ đưa ra các giải thích làm rõ cần thiết cho chúng.

Trước tiên là để hiểu rõ theo khả năng, và sau đó sẽ quay lại chủ đề của webinar.

Dự án là gì, thành phần kinh tế, tổ chức, kinh doanh, xã hội và tinh thần của nó là gì.

Vâng, câu hỏi đầu tiên. Dự án đang được cấp vốn là gì, và nó bao gồm điều gì?

Điều đó là rất quan trọng, cần phải hiểu được. Nếu các bạn có câu hỏi, hãy gửi chúng, và các chuyên viên phụ trách sẽ chuyển cho tôi, và tôi sẽ cố gắng đọc trả lời chúng trên webinar này.

Dự án đang được cấp vốn là gì?

Thường chúng ta biết rằng, các Dự án hiếm khi trở thành đối tượng cấp vốn, dưới dạng mà chúng ta đang làm.

Trên thị trường, bao gồm cả trên thị trường đầu tư, có nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng trong trường hợp của chúng ta, chúng ta có liên quan tới một Dự án.

Dự án – đó là sự tạo lập vận tải đường dây đổi mới được chứng nhận, việc sản xuất và tạo lập hạ tầng vận tải, cũng như đưa công nghệ SkyWay ra thị trường xây dựng thế giới về các mạng lưới vận tải.

Tôi sẽ không đi sâu vào lịch sử của công nghệ này, chúng ta chỉ lấy đó để thông tin.

Câu hỏi thứ hai. Cơ sở của Dự án là gì, và việc thực hiện nó được lên kế hoạch ra sao?

Rõ ràng, nó được tạo thành từ những gì, đó là sự chứng nhận các phương tiện vận tải đổi mới và v.v., nhưng để thực hiện dự án, đã thực hiện một loạt các tài liệu chính.

Các tài liệu đó là gì? Như trong bất kỳ Dự án nào, đó trước tiên là kế hoạch kinh doanh, nó gọi là “Kế hoạch kinh doanh Thành lập EcoTechnoPark, trung tâm chứng nhận và hoàn thiện hệ thống vận tải đổi mới cấp hai, theo công nghệ SkyWay, tại thành phố Marina Gorka, Minskaya oblast, Cộng hòa Belarus”.

Khái niệm cấp hai nghĩa là nó không đi trên mặt đất, mà đi trên cao.

Tài liệu cơ sở thứ hai để thực hiện Dự án, đó là “Các giai đoạn phát triển của tập đoàn SkyWay”.

Nó bao gồm tổng số tất cả những hoạt động và sự kiện cần thiết, hướng tới việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Dự án, được tính cho 15 giai đoạn, trong mỗi giai đoạn bao gồm các hoạt động và công việc cần thiết,

tương ứng với số tiền cấp vốn cần thiết cho giai đoạn đó, và các chỉ tiêu khác đặc tả giai đoạn.

Và khi tất cả các công việc ấy được thực hiện xong, thì Dự án sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Cứ như vậy từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 15.

Các khoản tài chính cần thiết được quyên góp cho mỗi giai đoạn, và đó cũng là một trong những cơ sở thực hiện và xúc tiến Dự án.

Để thực hiện Dự án, đã xây dựng cơ sở tổ chức-pháp lý cho sự cấp vốn. Điều này rất quan trọng, nhà đầu tư cần phải biết nó.

Để thực hiện Dự án, đã thành lập tổng công ty Global Transport Investments, viết tắt là GTI, nắm giữ sở hữu trí tuệ (đó là công nghệ vận tải đổi mới), và tổ chức việc đưa nó ra thị trường thế giới.

Công nghệ này đã được định giá và sau đây chúng ta sẽ nói về điều đó.

Công ty này đang sở hữu tập đoàn các công ty thành viên, chúng đảm bảo cho quá trình cấp vốn để thực hiện dự án, quá trình chứng nhận công nghệ, xây dựng các tuyến đường và sản xuất các phương tiện vận tải, quá trình đưa công nghệ ra thị trường các hệ thống vận tải đổi mới.

Có các quá trình khác nữa, nhưng trên đây là những điều chính.

EcoTechnoPark được thành lập, có tài liệu hồ sơ, trong khung chat có đưa link, và bất kỳ ai mong muốn cũng có thể xem các tài liệu ấy.

Đó là tài liệu rất quan trọng, đặt nền tảng. Đó là kế hoạch kinh doanh của EcoTechnoPark. Nó đưa ra tổng quan toàn diện, rất có căn cứ.

Tiếp theo là các giai đoạn phát triển của tập đoàn SkyWay.

Tại đây chúng ta cũng thấy link bên dưới, các chuyên viên phụ trách cũng đưa nó lên chat của webinar, và các bạn sẽ có thể sử dụng nó.

Global Transport Investments là gì.

Theo đánh giá, sở hữu trí tuệ đã được ghi nhận cho giá trị được định giá của nó là 400 tỷ 867 triệu USD.

Trên cơ sở giá trị định giá ấy, đã tiến hành phát hành các cổ phiếu. Các cổ phiếu thông thường hạng A 30,25%, giá trị định mức 1 USD, mỗi cổ phiếu có 1 phiếu bầu.

Cũng đã phát hành các cổ phiếu ưu đãi hạng B, chiếm 69,75%. Chủ sở hữu các cổ phiếu ấy được bảo đảm chi trả 20% lợi nhuận được chia cho công ty GTI, nhưng các cổ phiếu ấy không có quyền biểu quyết,

vì ở đây quan trọng là khía cạnh kinh tế, chứ không phải sự tham gia hoạt động chiến lược của công ty.

Các cổ phiếu ấy cũng có cùng giá trị định mức 1 USD 1 cổ phiếu.

Global Transport Investments là tổng công ty của tập đoàn SkyWay. Nó nắm giữ sở hữu trí tuệ, được định giá vào năm 2013, căn cứ luận chứng kinh tế-kỹ thuật. Ở đây trình bày tài liệu đó, và các bạn cũng có thể truy cập xem nó.

Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy. Đây, nó bằng tiếng Anh. Các chuyên viên hỗ trợ sẽ gửi link vào chat, và các bạn sẽ có thể truy cập tài liệu ấy.

Công ty được thành lập tại lãnh thổ British Virgin Islands, dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn

Có thể xuất hiện câu hỏi, tại sao lại ở British Virgin Islands thuộc Liên hiệp Anh?

Câu trả lời thật đơn giản. Chúng ta biết rằng, quá trình thành lập công ty đã được bắt đầu tại Anh, nhưng các nhà tổ chức đã gặp vấn đề là, khi xác định vốn cổ đông 400 tỷ đó, thì phải trả gần 30 triệu bảng tiền thuế hàng năm đối với việc sở hữu tài sản này.

Còn tại British Virgin Islands thì chỉ mất có 3 000 USD. Một sự cách biệt lớn.

Mục tiêu của công ty là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư chiến lược của Global Transport Investments.

Global Transport Investments cũng nắm giữ 100% cổ phiếu của Công ty “Unitsky String Technologies Co.”, đơn vị được thành lập tại Belarus.

Tại đây đã đưa ra sự giải thích rất ngắn gọn, Công ty “Unitsky String Technologies Co.” là gì, đó là công ty con của Global Transport Investments.

Mục tiêu của nó là thực hiện các công việc theo kế hoạch kinh doanh và các công việc của Dự án xây dựng EcoTechnoPark, khai thác vận hành nó, tổ chức sản xuất và nhiều vấn đề khác.

Nó thực tế là một cấu trúc tổ chức, qua đó diễn ra phần lớn sự vốn hóa và phát triển dự án.

Như chúng ta đã nói, Global Transport Investments đã phát hành các cổ phiếu để thực hiện dự án, và để sao cho thu hút và phục vụ, kiến tạo sự quan tâm thu hút các khoản tiền văn được bảo đảm, đã thành lập ra 3 công ty: Euroasian Rail SkyWay Systems Holding; Euroasian Rail SkyWay Systems Holding 2; Euroasian Rail SkyWay Systems Holding 3.

Công ty thứ 4 là Royal Capital Group Fond, đó là một công ty riêng biệt, nhiệm vụ của nó là làm việc với các nhà đầu tư rất khổng lồ.

Như vậy, GTI đã thành lập các công ty ấy và đưa vào các cổ phiếu ưu đãi của mình vào 3 công ty đã nêu, còn Royal Capital Group Fond mua các cổ phiếu GTI cho các khoản đầu tư nhất định.

Các cổ phiếu ưu đãi được phân phối cho các công ty ấy như sau, đưa vào Euroasian Rail SkyWay Systems Holding 15%, vào Euroasian Rail SkyWay Systems Holding 2 – 16,3%, vào Euroasian Rail SkyWay Systems Holding 3 – 36,42%.

Các cổ phiếu ấy được sử dụng nội bộ giới hạn, chúng chưa đưa ra thị trường mở, còn các công ty ấy cung cấp cho nhà đầu tư các đảm bảo về khoản vay chuyển đổi được thực hiện vào dự án.

Các công ty ấy cũng được thành lập tại BVI dưới dạng các công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Mỗi công ty trong đó, tới lượt mình, đã phát hành 100% các cổ phiếu của mình.

Mục tiêu của các công ty ấy là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho những nhà cho vay (nhà đầu tư) và bảo vệ các khoản đầu tư và lợi ích của họ, tiến hành kiểm kê các cổ phiếu (cổ phần) bảo đảm và sự tuân thủ các lợi ích của các cổ đông của mình đã được đưa vào sổ đăng ký của công ty ấy.

Đó là một cơ chế tổ chức-pháp lý, nhờ đó nhà đầu tư trở thành chủ sở hữu cổ phần của công ty.

Điều đó diễn ra thế nào, chúng ta sẽ nói về việc ấy sau.

Các quá trình cấp vốn cho Dự án được phục vụ ra sao?

Cá nhân tiềm năng quan tâm đầu tư thông qua văn phòng cá nhân của mình, không gian được tạo lập đặc biệt trên internet. Người này không đưa trực tiếp cho ai, hay gửi tới ngân hàng nào cả, mà đầu tư trực tiếp từ văn phòng cá nhân của mình.

Điều đó diễn ra trên cơ sở hợp đồng vay chuyển đồi, và theo hợp đồng ấy thì có các phương án để lựa chọn.

Nhà đầu tư có thể trở thành một cổ đông, cũng có thể là người cho vay, và chúng ta bây giờ sẽ nói về điều đó.

Khi quyết định tham gia dự án này, nhà đầu tư nhận được một tài khoản đầu tư, đó là mục riêng biệt trên trang web được bảo vệ đặc biệt, chứa các dữ liệu cá nhân, các công cụ cần thiết để kiểm kê, truyền thông tin v.v. Tức là, để cho nhà đầu tư có thể được phục vụ trong khuôn khổ các khả năng kỹ thuật của trang web.

Tức là để sao cho tất cả hiểu rõ ràng về dự án, và nếu muốn có thể tham gia các webinar đào tạo nhất định, một trong số đó là webinar hôm nay.

Đơn vị nào tổ chức hoạt động trên môi trường này? Đó là Sky World Community – công ty trách nhiệm hữu hạn, trước đây có tên là SKYWAY Capital.

Đó là một công ty được thành lập tại Estonia. Nhiệm vụ của nó là tổ chức phục vụ hoạt động liên quan tới phổ biến thông tin về các công nghệ vận tải đổi mới.

Nó đảm bảo mặt IT cho nền tảng crowdfunding thuộc SkyWay Corporation, thuộc Global Transport Investments.

Công ty SWI Corporation là chủ sở hữu nền tảng crowdfunding, đối tác chính thức của tập đoàn SkyWay về hệ thống quan hệ bảo đảm (cho vay) với các nhà đầu tư.

Nó trong phần lớn các hợp đồng chính là đơn vị được ủy thác, giữa Global Transport Investments và nhà đầu tư, để đảm bảo việc đăng ký bảo đảm khoản vay cho anh ta, như các tài sản của anh ta, nếu anh ấy trở thành một cổ đông.

Ở đây có link, các bạn cũng có thể dùng nó, nó sẽ được đăng lên chat webinar của chúng ta.

Bây giờ chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về quá trình diễn ra như thế nào, và nó có thể diễn ra theo 2 kịch bản.

Ví dụ, tôi đầu tư qua văn phòng cá nhân của mình, cho dự án vay một khoản tiền, tôi nhận được các cổ phiếu Euroasian Rail SkyWay Systems Holding, tôi trở thành người sở hữu cổ phần, tôi được đưa vào sổ đăng ký các cổ đông.

Kết quả là, tôi trở thành đồng sở hữu các tài sản của tổ chức vận tải đổi mới thuộc tập đoàn SkyWay.

Tôi có mọi lợi nhuận và rủi ro với tư cách một cổ đông. Tôi là một cổ đông, hay người sở hữu cổ phần.

Ở đây có thể suy luận khác nhau, khi bạn trở thành cổ đông, khi là người nắm giữ cổ phần, nhưng trong tiếng Nga của chúng ta thì thường hiểu rằng, khi nào có chưa đưa các cổ phiếu ra truy cập mở, thì bạn chỉ là người sở hữu các cổ phần,

vì chỉ sau khi các cổ phiếu được đưa ra IPO hay ra thị trường mở, thì bạn mới trở thành cổ đông, vì bạn đã được đưa vào sổ đăng ký kiểm kê cổ phiếu quốc tế tương ứng.

Hay ai đó khác quyết định chờ lấy lại khoản tiền cho vay, cộng thêm lãi suất.

Anh ta nhận được bảo đảm, còn sau 3 năm dự kiến sẽ nhận hoàn lại tiền cho vay cộng thêm tối đa 4% lợi nhuận, trong trường hợp có lợi nhuận.

Anh ta trở thành người cho vay có bảo đảm. Anh ấy có yêu cầu hoàn lại khoản tiền cho vay, và anh ấy chỉ đơn giản là người cho vay.

Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, tiền cho vay hoặc đầu tư, đều được đưa vào Dự án.

Trước tiên là đưa tới EcoTechnoPark, nơi chúng ta đã nói đến, trong kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chính là thành lập EcoTechnoPark, vì đây là trung tâm chứng nhận công nghệ.

Nếu không được chứng nhận thì nó chỉ đơn giản là một sở hữu trí tuệ mà không thể xây nên được.

Thành lập khu sản xuất, và tiền cũng được chi cho điều đó.

Tại sao cần khu sản xuất? Trước tiên là để cho ra các cấu kiện cần thiết để thực hiện công nghệ này, và để tiến hành các thử nghiệm tại EcoTechnoPark ở Belarus, cũng như tại trung tâm đổi mới ở Sharjah, UAE.

Trước tiên, đó tất nhiên là việc xuất xưởng các phương tiện vận tải: unibus, unibike, unicar, unicont và v.v.

Đó là việc thành lập trung tâm đổi mới tại UAE và tạo lập nền tảng SkyWay Global Token, tức nền tảng blockchain.

Trước tiên, cơ sở của nó là tạo lập hệ thống tự động điều khiển mọi hệ thống vận tải, quản lý việc xây dựng và khai thác vận hành nó, cũng như các quá trình cấp vốn cho mọi dự án sẽ được phát triển trên thế giới, trên cơ sở ấy.

Chúng sẽ và đang là các nguồn thu nhập, tương ứng là các lợi nhuận và cổ tức.

Bây giờ chúng ta cùng quay lại một chút.

Sự cung cấp chiết khấu. Câu hỏi thứ 5, trong các giai đoạn thực hiện Dự án, và điều đó liên quan tới các rủi ro.

Các giai đoạn phát triển của tập đoàn SkyWay, bao gồm tập hợp tất cả các hoạt động và sự kiện khác nhau.

Các giai đoạn ấy có những khung thời gian của mình, và xác định những mức chiết khấu khác nhau.

Chiết khấu là gì? Chiết khấu là giá trị được tính toán của 1 cổ phiếu và cổ phần thuộc công ty Euroasian Rail SkyWay Systems Holding cho giai đoạn tương ứng của việc thực hiện Dự án.

Chiết khấu được đề xuất trong một gói đầu tư nghĩa là, có bao nhiêu cổ phần (cổ phiếu) theo giá trị định mức 1 USD, được cung cấp làm bảo đảm cho 1 USD đầu tư.

Nếu chiết khấu là 1:100, nghĩa là nhà đầu tư được đề xuất bảo đảm cho mỗi 1 USD đầu tư là 100 đơn vị cổ phần (cổ phiếu) có giá trị định mức 1 USD cho mỗi đơn vị.

Giá trị bảo đảm của các cổ phần (cổ phiếu) là, ta lấy 1 chia 100 và được con số 0,01 USD.

Các rủi ro là gì? Thường trong các dự án vấn đề rủi ro hay bị lờ đi. Một dự án đang phát triển, và nó đã cho thấy sự vững vàng của mình trong 14 giai đoạn. Có thể đọc chi tiết hơn về các rủi ro trong kế hoạch kinh doanh, có link ở đây. Tại trang 58 các bạn sẽ tìm thấy nó.

Cần xét tới rằng, đây là một dự án mạo hiểm, tức là có rủi ro. Trước đây chưa ai làm điều đó, nó là điều độc đáo duy nhất trên thế giới.

Các rủi ro đã tồn tại từ đầu như thế nào? Chi phí vượt mức, rủi ro sản xuất (có thể tổ chức sản xuất hay không), rủi ro tổ chức (liệu có thể tạo ra một hệ thống đảm bảo toàn bộ quá trình này hay không), rủi ro tiêu chuẩn công nghệ.

Quá trình thẩm định và chứng nhận cho thấy rằng rủi ro công nghệ không phải là tổng thể, nhưng có những rủi ro mà một cái gì đó cần được làm lại và quá trình đang phát triển.

Khả năng tồn tại của Dự án đã cho thấy trước giai đoạn này rằng tất cả những điều này đang được giải quyết và Dự án đang phát triển.

Những rủi ro về đổi mới công nghệ, những rủi ro này được giảm thiểu và ở mức độ cao hơn họ có kinh nghiệm khắc phục chúng.

Trong số các rủi ro cho giai đoạn này, người ta phải tính đến như sự chậm trễ trong xây dựng và rủi ro lạm phát.

Có thể có rủi ro lạm phát, rủi ro mất giá và những rủi ro khác.

Tôi có thể nói rằng một trong những lợi thế của dự án này là việc tham gia vào dự án làm tối thiểu hóa rủi ro ảnh hưởng từ sự mất giá khá thực tế đối với bất kể đồng tiền định danh nào bạn đang cầm.

Chúng ta đi tiếp. Sự vốn hóa các khoản đầu tư vào thực hiện Dự án được diễn ra như thế nào?

Trước tiên, đó là EcoTechnoPark. Có thể truy cập thông tin về nó theo link được gửi vào chat. Thêm link nữa tới trung tâm đổi mới tại Sharjah, UAE.

Để trực quan, tôi sẽ cho các bạn thấy một lần nữa về quá trình diễn ra thế nào.

Các khoản đầu tư bằng USD đưa vào Dự án, đó là EcoTechnoPark, khu sản xuất, trung tâm đổi mới tại UAE, nền tảng, sự tiến ra IPO và STO, mọi thứ ấy là sự vốn hóa các khoản tiền đầu tư.

Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một số video sẽ khiến các bạn hình dung sống động về Dự án.

Chúng ta đang thấy EcoTechnoPark, mọi kết cấu của nó.

Tại đây thấy rõ các trụ chính, đó là một tòa nhà lớn, đồng thời là nhà ga, trụ neo và bảo tàng.

Trong khung hình trước chúng ta đã thấy modul vận tải cao tốc, unitruck – modul vận tải hàng hóa, đây là unicar. Chúng có ở đó, chúng đang đi lại thực sự, được chứng nhận và tăng tốc.

Tại đó cho thấy mọi loại tuyến đường vận tải hàng hóa và nó được đặt trên diện tích hơn 35 ha tại Belarus.

Chúng ta hãy cùng xem tại UAE đang có gì diễn ra.

Đây là Sharjah, tại khu vực công viên nghiên cứu khoa học đang có trung tâm đổi mới của chúng ta. Tại đây đang diễn ra việc xây dựng.

Có thể thấy các tòa nhà, ở đó đang chuẩn bị xây dựng tuyến đường 2,5 km để phục vụ công viên đổi mới này. Công viên có diện tích 80 ha.

Còn đây là khu sản xuất. Mọi thứ ấy, chính là kết quả vốn hóa các khoản tiền từ nhà đầu tư và người cho vay.

Đây là tòa nhà khu sản xuất. Thiết bị hiện đại nhất được mua sắm, thành phần di chuyển được cho thấy, các cụm máy gia công độc đáo đang được sử dụng trong sản xuất. Mọi thứ ấy là sự vốn hóa tiền đầu tư.

Unibike đang được lắp ráp. Tại đó đang sản xuất nhiều cụm thiết bị, nhưng không thể cho thấy hết vì vấn đề bảo mật.

Các video này đã cho thấy điều quan trọng cần hiểu và nắm được.

Còn bây giờ là điều thú vị nhất. Hãy cùng xem về sự hình thành các cổ tức và các ưu thế chính khi tham gia vào Dự án.

Các doanh thu từ mọi dự án và các công ty khai thác vận hành, phục vụ mạng lưới vận tải, được đưa tới Global Transport Investments.

Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, đã có các tài liệu được xây dựng, tại đó GTI đảm bảo luồng tiền ổn định nhất định được nhận từ mỗi dự án khai thác vận hành trong thời gian 10-20 năm. Các lợi nhuận sẽ trở thành doanh thu cho Global Transport Investments.

Khi tính lợi nhuận năm để chia, GTI chia nó thành 2 phần. 80% theo nguyên tắc sẽ dành cho các đối tượng phát triển công nghệ SkyWay.

Làm vậy để làm gì? Để gia tăng cơ sở hình thành thêm lợi nhuận. Tức là chúng sẽ giúp gia tăng thành phần ấy, đó là điều sẽ tăng lên theo thời gian.

Vâng, lợi nhuận hàng năm là 100%, 80% được dành cho tái đầu tư phát triển, và 20% được chia cho 3 công ty ấy, mỗi công ty được nhận ứng với số cổ phiếu ưu đãi mà nó sở hữu, và con số mà công ty RCG đã kịp sở hữu.

Và các công ty ấy sẽ chia cổ tức cho các cổ đông của mình. Trong trường hợp này chúng ta đang nói về Euroasian Rail SkyWay Systems Holding, và các cổ đông nhận cổ tức được tính theo số lượng cổ phiếu.

Ví dụ, tổng số tiền là 100 triệu USD, còn ở đây ví dụ có tổng cộng 100 cổ phiếu, thì mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 1 triệu USD. Tôi đã lựa chọn 1 phương án rất tốt.

Quan trọng nữa là phải hiểu những điều sau, khi chúng ta nói về những ưu thế chính. Có thể rút ra điều gì từ đây?

Sự đồng sở hữu các tài sản của tập đoàn được định giá 400 tỷ USD, và tôi tin tưởng rằng, con số ấy sẽ tăng lên, đó là sự vốn hóa các khoản đầu tư như chúng ta đã nói.

Sự vốn hóa còn là xu hướng biến đổi, giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán, nhưng hiện nay còn sớm để nói về điều đó.

Sự tham gia vào ngành kinh doanh khổng lồ nhất, ngành cung cấp dịch vụ vận tải, có thể thu hút sự cấp vốn cho dự án, các đối tác bổ sung, tạo ra việc kinh doanh hướng tới thu nhập thụ động.

Nhận được sự phục vụ kinh doanh tổng hợp cho đội ngũ của bạn, văn phòng cá nhân của bạn cho phép làm điều đó.

Các cổ tức cho những cổ phiếu ưu đãi được sở hữu bởi Euroasian Rail SkyWay Systems Holding, lợi nhuận thực sự từ việc bán các cổ phiếu trên sàn chứng khoán, khi chúng được đưa ra giao dịch tự do qua IPO.

Dự đoán được cơ hội tăng trưởng đáng kể về giá trên sàn chứng khoán, điều đó cũng có ích cần được nhắc lại.

Khi đóng góp vào Dự án, bạn đang giúp bảo vệ môi trường trên hành tinh, cho mình và cho các thế hệ tương lai, đó cũng là một điều không kém quan trọng.

Để làm điều đó, cần tìm hiểu về công nghệ. Xem các tài liệu và webinar tương ứng.

Cần hiểu rằng, trong trường hợp khi bạn bắt đầu xây dựng đội ngũ của mình trong môi trường cá nhân, đối với người quan tâm có thể truy cập cả kế hoạch kinh doanh, kế hoạch cấp vốn và nhiều điều khác. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ trong văn phòng cá nhân của mình.

Bản ghi nhớ đầu tư. Tôi xin đề nghị cho link nào vào chat để các bạn xem nó.

Bản ghi nhớ này mô tả chi tiết hơn về sơ đồ tổ chức pháp lý và cơ sở thực hiện dự án.

Khi truyền bá các công nghệ SkyWay được chứng nhận, an toàn, hiệu quả kinh tế, không diễn ra sự cổ động tích cực về việc bán sản phẩm, chúng tôi đang đề xuất tham gia vào dự án.

Đây là những điểm thiết yếu thường bị cố gắng tấn công và đổ lỗi cho những tội lỗi nguy hại khác nhau.

Đó là chủ đề của một webinar riêng biệt.

Cũng như không diễn ra sự đấu giá hay bán cổ phần (cổ phiếu), công ty hướng tới cộng đồng mở. Nó không có trong dạng tiếp cận đóng. Điều mà chúng tôi và các bạn đang có trong các văn phòng cá nhân của mình, không phải dạng truy cập mở.

Không có các hoạt động mà trong bất kỳ trường hợp nào cần phải có sự điều chỉnh quản lý tài chính bổ sung.

Mọi sự quy kết mà các bạn sẽ có thể thấy trên internet, không tồn tại.

Và rất quan trọng nữa là Hợp đồng thuê đất. Đây cũng là một điểm pháp lý rất quan trọng.

Thường xuất hiện câu hỏi về EcoTechnoPark. Tại đây có một hợp đồng, có thể xem nó. Tôi xin đề nghị cũng gửi link này vào chat.

Tôi ở đây, để ví dụ, đã cho thấy trang đầu và các trang cuối của hợp đồng. Hợp đồng thuê đất trong thời hạn nhất định tại Belarus, ở Marina Gorka, nơi đã xây EcoTechnoPark.

Phía trên, tôi đã đánh dấu màu đỏ về diện tích của EcoTechnoPark – 35 ha.

Đó là tất cả những tài liệu quan trọng nên được nghiên cứu bởi nhà đầu tư có ý định trước tiên trở thành người sở hữu các cổ phần, còn sau đó là cổ đông của công ty. Để tự tin về điều mà anh ấy đang làm.

Để anh ấy có thể hiểu rõ và tính tới các khả năng của mình, phát triển chính mình và đội ngũ của mình.

Có một câu hỏi. Có thể tìm hiểu Dự án như bạn nói tại đâu?

Có thể tìm hiểu chúng theo cách khác nhau. Cách đơn giản nhất đối với các bạn bây giờ là các chuyên viên hỗ trợ gửi link mà bạn có thể vào đó xem.

Có thể tìm hiểu mọi thứ cần thiết, và trước tiên là những điều tôi đã nói với các bạn hôm nay.

Một câu hỏi nữa. Tôi mới chỉ nói về cổ phiếu, và ngay lập tức có một câu hỏi rất thực tế.

Đóng thuế cho các cổ tức như thế nào?

Mỗi người trong chúng ta là công dân thuộc nước mình, nhưng các cổ tức được chi trả tại nơi đặt công ty cổ phần Euroasian Rail SkyWay Systems Holding.

Ở nước này thì không đánh thuế lên cổ tức, và kế toán công ty sẽ cộng cho bàn toàn bộ số tiền tương ứng với số cổ phiếu mà bạn có.

Tiếp theo, tại nước mà bạn cư trú, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn, và tùy theo các quy định thanh toán từ cổ tức hay từ lợi nhuận tại nước bạn, sẽ cần tiến hành trừ tiền thuế như thế.

Ví dụ tại Nga, đó là 13%, tôi hiện đang ở Estonia, ở đây thì cần nộp thuế 20% để chính phủ đảm bảo xã hội cho bạn.

Còn lại thì cần xem xét. Có những phương án khác, nhưng tôi sẽ không nêu tại đây.

Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các bạn chuyên viên đã hỗ trợ chúng ta hôm nay. Xin hẹn gặp lại trong lần tiếp theo, chúc các bạn mọi điều tốt lành.

Trả lời