Do not Copy

Cơ hội có 1 không 2 : Đề xuất đầu tư SkyWay «STEP-UP 2021» với chiết khấu thấp nhất từ trước tới nay.

Vì Đại dịch covid nên ảnh hưởng tới tình hình kinh tế chung của toàn thế giới. Vì vậy doạnh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong thời gian khủng hoảng phải thích nghi, thay đổi để phù hợp... Chậm chí phải đưa ra các biện pháp phi tiêu chuẩn so với quy tắc trước đây.

Gói đầu tư SkyWay STEP-UP 2021 

Vì Đại dịch covid nên ảnh hưởng tới tình hình kinh tế chung của toàn thế giới. Vì vậy doạnh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong thời gian khủng hoảng phải thích nghi, thay đổi để phù hợp... Chậm chí phải đưa ra các biện pháp phi tiêu chuẩn so với quy tắc trước đây.


 

Có 2 gói đầu tư ưu đãi với mức chiết khấu cao nhất hiện nay đó là 600$ sở hữu 30.000 cổ phần và 1200$ sở hữu 108.000 cổ phần

  • Gói 600$ bạn có thể trả góp 50$/tháng trong vòng 12 tháng.
  • Gói 1200$ bạn có thể trả góp 100$/tháng trong vòng 12 tháng.


 


 

 

 

Vài tháng gần đây, các chính phủ và những công ty tư nhân đã gặp phải những thử thách kinh tế. Để vượt qua giai đoạn khủng hoảng một cách thành công, cần phải đưa ra những biện pháp phi tiêu chuẩn một cách nhanh chóng. Tập đoàn SkyWay cũng đề xuất tới những nhà đầu tư của mình một giải pháp sẽ cho phép dự án tiếp tục phát triển thành công.

Như được biết, sở hữu trí tuệ của SkyWay được đánh giá là  
400 867 433 000$, điều đó đã cho phép công ty tới gian đoạn 14 duy trì được phần vốn cổ đông. Sự dự trữ các cổ phần cho phép lãnh đạo công ty đề xuất tới các nhà đầu tư một chiết khấu đặc biệt, cao hơn so với giai đoạn hiện tại. 

Xem Tất cả các gói đầu tư SkyWay ở giai đoạn hiện.

Xem thêm: Lợi ích đầu tư

Nguồn: SkyWay xem trong mục tin tức mới.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan