Menu Đóng

Cổ tức được trả từ lợi nhuận | Skyway | Điều quan trọng cần biết

2021 05 10 110058

Cổ tức được trả từ lợi nhuận | Skyway | Điều quan trọng cần biết

Hiện tại sẽ có rất nhiều cô chú anh chị mới tham gia có thể chưa rõ về cổ tức. Cô chú anh chị tham khảo bài viết để hiểu rõ về cổ tức Skyway!

📈📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈 📈

Cổ tức được trả từ lợi nhuận:
Các nhà đầu tư SkyWay muốn nhận cổ tức từ các khoản đầu tư của họ. Để hiểu cổ tức đến từ đâu, bạn cần hiểu chúng là gì. Cổ tức là một phần lợi nhuận được chia cho các đồng sở hữu của công ty. Vì vậy, để trả cổ tức, công ty cần có một khoản lợi nhuận lớn ổn định và nếu có thể. Nhớ lại rằng ở dạng đơn giản nhất, công thức lợi nhuận có dạng như sau:

Lợi nhuận = Thu nhập – Chi phí 

Nó chỉ ra rằng để dự án SkyWay bắt đầu trả cổ tức, nó cần những khoản thu nhập lớn. Một số công ty thuộc nhóm công ty SkyWay đã tạo ra thu nhập ngày hôm nay. Ví dụ, SkyWay Technologies Co., một nhà phát triển vận tải bằng dây, thực hiện một loạt các công việc kim loại với tư cách là một nhà thầu tư nhân. Chúng tôi có thể theo dõi biên lai của các khoản tiền này trong báo cáo lãi lỗ mà công ty đăng hàng năm trên trang web của mình.

Điều quan trọng cần biết: 

Tuy nhiên, thu nhập như vậy để trả cổ tức vào thời điểm hiện tại là không đủ vì một lý do – chi phí của công ty cao hơn. Việc phát triển sản xuất riêng và xây dựng trung tâm R&D của Unitsky String Technologies ở Sharjah đòi hỏi hàng triệu đô la. Hiện tại, hầu hết các chi phí này đều do chủ đầu tư dự án lo.
Trong tương lai gần, các dự án thương mại sẽ trở thành nguồn thu nhập chính cho phép dự án tự tài trợ và trả cổ tức. Theo người sáng lập SkyWay Anatoly Yunitskiy, năm nay các hợp đồng cho ít nhất ba dự án mục tiêu sẽ được ký kết.
Như vậy, việc trả cổ tức gắn bó chặt chẽ với việc nhận thu nhập từ các dự án thương mại. Đây là những dự án đầu tiên sẽ giúp việc chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư SkyWay đến gần nhất có thể.

Tham khảo thêm: Sharjah mở dòng toa xe trên không tốc độ cao đầu tiên trên cao tại Các Tiểu Vương Quốc