Menu Đóng

Chính trị gia Peru đầu tư kêu gọi ủng hộ công nghệ Skyway | Claudio Zolla

1.2fb

Chính trị gia Peru quảng cáo PR cho công nghệ SkyWay thậm chí là đã lên bản demo cho dự án SkyWay tại Peru.

z2483199800868 001 87028e742e7c274ba6e50d66cb95e37e
Nguồn: Facebook Claudio Zolla

Claudio Zolla

Ngài Claudio Zolla: Ông là 1 trong những ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Peru trong năm 2021. Một người có tầm nhìn xa, xây dựng thành phố, lãnh đạo thanh niên và là chính trị gia Peru. Ông Zolla chia sẻ: ” Ông sẽ lãnh đạo đất nước trở thành cường quốc thế giới, vì lợi ích của mỗi người dân và cá nhân Peru sống ở những vùng đất này. ”
Nguồn:
Claudio Alejandro Zolla Suarez

Ngài Claudio Zolla trong hơn 2 năm qua đã kệu gọi đầu tư ủng hộ dự án Skyway. Ngài đã từng tới thăm công viên thử nghiệm Skyway tại Belarus

Chính Trị Gia, Doanh nhân BĐS của Peru quảng bá mạnh mẽ về SkyWay. Trên trang facebook cá nhân của ông, ông để ảnh bìa về công nghệ Skyway.
1.1fb

Một chinh trị gia có tầm nhìn, mong muốn lãnh đạo đất nước trở thành cường quốc, gặp một công nghệ tiền năng và nhân văn là Skyway. Ông sẵn sàng đầu tư, kêu gọi ủng hộ xây dựng dự án công nghệ này trên quốc gia của ông và xa hơn là cả thế giới.
1.3fb
Dưới đây là những hình ảnh của ông và các chính trị gia khác, những người bạn của ông, những bạn trẻ, thanh niên trong cuộc gặp gỡ của ông chia sẻ về tầm nhìn và dự án công nghệ Skyway tại Peru mà ngài Claudio Zolla chia sẽ trên trang facebook của ông.

4.fb 3.fb 2.fb 1.fb z2483946037093 109d47d0854b529053f89573b3345470 z2483250916018 4fa4a51a318e6e439ca399f8fdea75b1

👉Chính trị gia Peru với tiết lộ dự án siêu khủng lên đến 400 tỷ đô la cho toàn bộ Nam Mỹ:

👉Doanh nhân ,chính trị gia,Chủ tịch đảng tự do PERU ủng hộ SkyWay:

👉Trực tiếp chính trị giá Peru kêu gọi mua cổ phần SkyWay:

👉SkyWay – Peru – Claudia Zolla 01.07.2019:

 

Xem Thêm: Cổ tức được trả từ lợi nhuận | Skyway | Điều quan trọng cần biết