Menu Đóng

SkyWay 24h | Tại sao tổ hợp vận tải SkyWay là an toàn nhất trên thế giới?

z2197198256290 6aaa83e55485767e194a486c57e7d886

Một chu kỳ gồm các video kể về các giải pháp kỹ thuật quan trọng trong các tổ hợp vận tải SkyWay. Cùng với các nhà phát triển, chúng tôi trả lời câu hỏi: tại sao vận chuyển bằng chuỗi lại hiệu quả, thoải mái và an toàn nhất?

Tại sao tổ hợp vận tải SkyWay là duy nhất? Phiên bản 1,2,3,4,5,6.

Phiên Bản 1
Phiên Bản 2
Phiên bản 3
Phiên Bản 5
Phiên Bản 6