Menu Đóng

Kiểm toán UST.Inc năm 2020

Lam Anh Web 1

Kiểm toán tài chính của Unitsky String Technologies, Inc. cho năm 2020

  • Công ty-nhà phát triển  Unitsky String Technologies, Inc. từ năm 2015 thường xuyên cho thấy các kết quả hoạt động kinh doanh của mình dưới định dạng kết luận kiểm toán độc lập, để cho thấy sự minh bạch trong hoạt động của mình.
  • Hôm nay, chúng tôi xin đăng tải kết luận về các kết quả hoạt động của công ty trong năm 2020. Tài liệu được công bố bởi Unitsky String Technologies, Inc. đã thể hiện số liệu tin cậy trong mọi khía cạnh hiện hành về tình hình tài chính của công ty ở mọi giai đoạn phát triển, tuân thủ các yêu cầu luật pháp Cộng hòa Belarus.
  • Báo cáo kết luận được thực hiện bởi công ty tư vấn kiểm toán BDO tại Belarus, nằm trong mạng lưới kiểm toán toàn cầu BDO. Chi nhánh Belarus đã hoạt động hơn 20 năm và thường xuyên chiếm lĩnh các vị trí hàng đầu trên thị trường kiểm toán, theo xếp hạng của Bộ Tài chính nước Cộng hòa Belarus và tạp chí quốc tế International Accounting Bulletin.

Bản Gốc: Kiểm toán Unitsky String Technologies, Inc. trong năm 2020

Bản dịch Tiếng Việt: https://drive.google.com/file/d/1opA-C9KkKjGo5sWPr_nLJLFa-Qp2FP-p/view

Xem thêm: Báo cáo kiểm toán BDO 2019 (bản dịch) | Skyway

nut dang ki kenh

Đăng ký tài khoản ngay để được hỗ trợ về đầu tư và tham gia các nhóm NĐT nhận sự trợ giúp của tất cả các cổ đông SkyWay trên khắp Việt Nam.

Hãy tận dụng cơ hội đầu tư vào một dự án toàn cầu, dự án đã cho cả thế giới thấy sự hiệu quả và cần thiết của mình. 

Trả lời