Menu Đóng

SkyWay24h | Cơ sở sản xuất của Unitsky String Technologies Sẵn Sàng Vào Năm 2021

safe image

Chúng tôi liên tục thông báo cho các đối tác của dự án về sự phát triển của dự án – đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất khiến Công ty SkyWay Technologies sẵn sàng chuyển từ sản xuất thử nghiệm, sản xuất mảnh sang sản xuất quy mô nhỏ đã nhiều lần được phản ánh trong các báo cáo của chúng tôi về sự xuất hiện của máy móc mới và xây dựng các khu vực bổ sung.

Bất chấp năm khó khăn nhất đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới, theo cảm nhận, khiến Trái đất chậm lại, công ty công nghệ dây đang chuẩn bị bước vào năm 2021 được trang bị đầy đủ: chúng tôi mang đến cho bạn một video về tiềm năng sản xuất độc đáo của SkyWay, sẵn sàng thực hiện bất kỳ công việc khó khăn nào những nhiệm vụ không chỉ của thời điểm hiện tại mà còn của những nhiệm vụ được đặt ra bởi những bước phát triển đầy hứa hẹn, cả của chúng tôi và bất kỳ tổ chức nào đã xin trợ giúp.  Nhưng thà xem một lần còn hơn nghe cả trăm lần!