Các gói đầu tư SkyWay ở giai đoạn 14

Xin kính chào các cô chú/anh chị đang xem bài viết này . Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các cô chú/anh chị về sự thay đổi giá trị cổ phần qua việc chuyển đổi giai đoạn phát triển thứ 13.3 lên 14.1, trong tổng 15 giai đoạn của quá trình phát hành cổ phần ra công chúng, để huy động vốn xây dựng khu thử nghiệm về công nghệ giao thông Skyway.

Nếu cô chú/anh chị nào là nhà đầu tư cũ của Skyway thì chúng cũng thấy 1 điều là cứ mỗi lần chuyển giai đoạn phát triển thì giá trị cổ phần của tập đoàn lại tăng lên, bởi vì khi kết thúc 15 giai đoạn thì giá trị cổ phần sẽ là 1 usd/1cp nên mỗi lần chuyển giai đoạn giá trị cổ phần tăng lên cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Sau đây Đinh Tuân sẽ chia sẻ số lượng các gói cổ phần của giai đoạn 14.1, cô chú/anh chị hãy cùng tìm hiểu.

Bảng giá các gói đầu tư cổ phần skyway giai đoạn 14

Các gói đầu tư cổ phần của skyway sẽ được giữ nguyên, nhưng số lượng cổ phần của các gói sẽ thay đổi theo từng giai đoạn, những gói đâu tư nhỏ thì sự chênh lệnh sẽ không đáng kể.

Các gói đầu tư trả góp

Đề xuất đặc biệt
Thêm nhiều cổ phần với chiết khấu cao, các điều kiện đặc biệt.

GÓI ĐẶC BIỆT

Khi đầu tư lần thứ 1:
Chiết khấu 1$: 33
Bạn nhận được: 33 000 cổ phần
Đầu tư: 1 000 $
Khi đầu tư lần thứ 2:
Chiết khấu 1$: 38
Bạn nhận được: 38 000 cổ phần
Đầu tư: 1 000 $
Khi đầu tư lần thứ 3:
Chiết khấu 1$: 47
Bạn nhận được: 47 000 cổ phần
Đầu tư: 1 000 $
Đăng kí

GÓI  ĐẦU TƯ NHANH

Cổ phần trong gói: 18 000
Chiết khấu: 27/30
Đầu tư: 600 $
Gói trả góp: 2 tháng
Bao gồm:

Số cổ phần cơ bản: 16 200 cổ phầnBonus: +1 800  cho thanh toán kép

Đăng ký
Premium 150 000$
Premium 150 000$
Chiết khấu: 57
Bạn nhận được: 8 550 000 cổ phần
Đầu tư: 150  000 $

Đăng ký

Premium 100 000$
Premium 100 000$
Chiết khấu: 54
Bạn nhận được: 5 400 000 cổ phần
Đầu tư: 100  000 $

Đăng ký

Premium 50 000$
Premium 50 000$
Chiết khấu: 52
Bạn nhận được: 2 600 000 cổ phần
Đầu tư: 50  000 $

Đăng ký

Premium 25 000$
Premium 250 000$
Chiết khấu: 50
Bạn nhận được: 1 250 000 cổ phần
Đầu tư: 25  000 $

Đăng ký

Gói đầu tư trả góp 1000$

Cổ phần trong gói: 32 000
Chiết khấu: 32
Số tháng 9 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 100$/tháng
Đăng ký
Đăng kí

Gói đầu tư trả góp 500$

Cổ phần trong gói: 13 000
Chiết khấu: 26
Số tháng 9 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 50$/tháng
Đăng ký
Đăng kí

Gói đầu tư trả góp 5000$

Cổ phần trong gói: 190 000
Chiết khấu: 38
Số tháng 10 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 500$ / tháng
Đăng ký
Đăng kí

Gói đầu tư trả góp 2000$

Cổ phần trong gói: 68 000
Chiết khấu: 34
Số tháng 9 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 200$ / tháng
Đăng ký
Đăng kí

ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ TRẢ GÓP

Trả góp 5 000$
Cổ phần trong gói: 190 000
Chiết khấu: 38
Số tháng 10 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 500$ / tháng
Đăng ký
Trả góp 2 000$
Cổ phần trong gói: 68 000
Chiết khấu: 34
Số tháng 9 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 200$ / tháng
Tháng toán tháng đầu 400$
Đăng ký
Trả góp 1 000$
Cổ phần trong gói: 32 000
Chiết khấu: 32
Số tháng 9 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 100$ / tháng
Tháng toán tháng đầu 200$
Đăng ký
Trả góp 500$
Cổ phần trong gói: 13 000
Chiết khấu: 26
Số tháng 9 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 50$ / tháng
Tháng tháng tháng đầu 100$
Đăng ký
Trả góp 250$
Cổ phần trong gói: 5 750
Chiết khấu: 23
Số tháng 9 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 25$ / tháng
Tháng toán tháng đầu 50$
Đăng ký

Đầu tư các gói trả thẳng

Trả thẳng 3 500$
Gói 3 500$
Chiết khấu: 38
Bạn nhận được: 133 000 cổ phần
Đầu tư: 3 500$

Đăng ký

Trả thẳng 2 500$
Gói 2 500$
Chiết khấu: 37
Bạn nhận được: 2 500 cổ phần
Đầu tư: 2 500$

Đăng ký

Trả thẳng 350$
Gói 350$
Chiết khấu: 27
Bạn nhận được: 9 450 cổ phần
Đầu tư: 350$

Đăng ký

Trả thẳng 200$
Gói 200$
Chiết khấu: 25
Bạn nhận được: 5000 cổ phần
Đầu tư: 200$

Đăng ký

Trả thảng 100$
Gói 100$
Chiết khấu: 24
Bạn nhận được: 2 400 cổ phần
Đầu tư: 100$

Đăng ký

Trả thẳng 50$
Gói 50$
Chiết khấu: 18
Bạn nhận được: 900 cổ phần
Đầu tư: 50$

Đăng ký

#SkyWay#Unitsky​#SkyWorldCommunity
uSky | Giải pháp giao thông vận tải thế giới

nut dang ki kenh 4

Đăng ký tài khoản ngay để được hỗ trợ về đầu tư và tham gia các nhóm NĐT nhận sự trợ giúp của tất cả các cổ đông SkyWay trên khắp Việt Nam.

 

Trả lời