Menu Đóng

Khi nào SkyWay sẽ lên sàn chứng khoán | Bài phát biểu của Anatoly Unitsky từ Sharjah,UAE

maxresdefault 3

Một video về Bài phát biểu của Anatoly Yunitsky từ Sharjah, UAE cũ từ 2019 đã được đăng lại. Việc xây dựng Trung tâm đổi mới SkyWay ở Sharjah đang được tiến hành . Theo kế hoạch sơ bộ, việc mở tuyến 0 km của tuyến đường dây đầu tiên ở UAE được lên kế hoạch vào ngày 29 tháng 5. Liên quan đến việc tiếp cận của ngày này, các trang web của trung tâm trong tương lai đã được viếng thăm bởi Anatoly Yunitsky, Skyway chung thiết kế, với các nhà đầu tư của công ty.